Logo

Viên giặt sinh học cao cấp

Mã sản phẩm: VIENGIAT
161.000đ
Đặt hàng:
Viên giặt BIO GIGI
Lượt xem: 63

* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh:

* Bản công bố sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Viên Giặt

2. Yêu cầu kỹ thuật:

2.1. Yêu cầu về nguyên liệu :

STT

Tên nguyên liệu

Tên gọi

Yêu cầu kỹ thuật

01

Las

( Dễ phân hủy sinh học)

Linear Alkylbenzen Sulfonic Acid

Đạt tiêu chuẩn nhà sản xuất

02

Propylene glycol

Peg

Đạt tiêu chuẩn nhà sản xuất

03

Monoethanolamine

Mea  

Đạt tiêu chuẩn nhà sản xuất

04

Nonionic surfactant 

Sinopol 1110usp

Đạt tiêu chuẩn nhà sản xuất

05

Glycerin

Glycerin

Đạt tiêu chuẩn nhà sản xuất

06

Optical Brightener

Texbrite bhv new

 

Đạt tiêu chuẩn nhà sản xuất

07

Hương thơm ( fragrance)

 

Đạt tiêu chuẩn nhà sản xuất

08

Màu theo yêu cầu khách hàng

 

Đạt tiêu chuẩn nhà sản xuất

 

2.2 Yêu cầu đối với sản phẩm:

Sản phẩm viên giặt máy có chỉ tiêu và mức chất lượng theo yêu cầu ở bảng dưới đây:

STT

Tên chỉ tiêu

Phương pháp thử

Kết quả thử nghiệm

Giới hạn phát hiện

1

Độ pH của dung dịch 1%

TCVN 5458-1991

4 -   9

-

2

Độ nhớt ở 250C , mPa.s(cP)

DĐVN V,2017 – Phụ lục 6 – Mục 6.3

7,5 - 9,4 x 103

-

3

Hàm lượng chất hoạt động bề mặt tan trong cồn, % (m/m),

TCVN 5720 : 2001

<30

-

4

Hàm lượng Asen(As),  mg/kg

FAOJECFA Monographs 1 Vol 4,2006-Metalic Impurities – (ICP-AES)*

Không phát hiện

0,01

5

Hàm lượng chì(Pb),     mg/kg

FAOJECFA Monographs 1 Vol 4,2006-Metalic Impurities – (ICP-AES)*

Không phát hiện

0,05

6

Hàm lượng Phốtpho tính theo oxít Phốtphoríc (P2O5) , %(m/m)

A

A

-

0
Zalo
Hotline tư vấn: 0973.636.350
0973.636.350